MENU

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

 • รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

  อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 22/04/2021 11:43


  แถลงข่าวสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19

  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,470 ราย รักษาหายเพิ่ม 477 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย

  ติดเชื้อสะสม

  48,113

  (เพิ่มขึ้น 1,470)

  หายแล้ว

  29,848

  (เพิ่มขึ้น 477)
  รักษาอยู่ใน รพ.

  18,148

  เสียชีวิต

  117

  (เพิ่มขึ้น 7)

  จำนวนผู้ป่วยรายวันจำแนกตามช่วงอายุ

  สรุปสถิติทั่วโลก


  สิบอันดับประเทศผู้ติดเชื้อ (COVID-19) สูงสุด