MENU

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

 • รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

  อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 22/01/2021 11:50


  แถลงข่าวสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19

  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 309 ราย รักษาหายเพิ่ม 382 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย

  ติดเชื้อสะสม

  13,104

  (เพิ่มขึ้น 309)

  หายแล้ว

  10,224

  (เพิ่มขึ้น 382)
  รักษาอยู่ใน รพ.

  2,809

  เสียชีวิต

  71

  (เพิ่มขึ้น 0)

  จำนวนผู้ป่วยรายวันจำแนกตามช่วงอายุ

  สรุปสถิติทั่วโลก


  สิบอันดับประเทศผู้ติดเชื้อ (COVID-19) สูงสุด