MENU

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

 • รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

  อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 01/10/2020 11:33


  แถลงข่าวสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19

  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5 ราย รักษาหายเพิ่ม 5 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย

  ติดเชื้อสะสม

  3,569

  (เพิ่มขึ้น 5)

  หายแล้ว

  3,379

  (เพิ่มขึ้น 5)
  รักษาอยู่ใน รพ.

  131

  เสียชีวิต

  59

  (เพิ่มขึ้น 0)

  จำนวนผู้ป่วยรายวันจำแนกตามช่วงอายุ


  สรุปสถิติทั่วโลก


  สิบอันดับประเทศผู้ติดเชื้อ (COVID-19) สูงสุด