MENU

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - CORONA VIRUS

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

 • รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

  อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 03/07/2020 11:35


  แถลงข่าวสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19

  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย

  ติดเชื้อสะสม

  3,180

  (เพิ่มขึ้น 1)

  หายแล้ว

  3,066

  (เพิ่มขึ้น 7)
  รักษาอยู่ใน รพ.

  56

  เสียชีวิต

  58

  (เพิ่มขึ้น 0)

  จำนวนผู้ป่วยรายวันจำแนกตามช่วงอายุ


  สรุปสถิติทั่วโลก


  สิบอันดับประเทศผู้ติดเชื้อ (COVID-19) สูงสุด